AJUDES AL TRANSPORT PER A ESTUDIANTS

INFORMACIÓ.

AJUDES AL TRANSPORT 2021/2022 CONVOCADES PER L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A ESTUDIANTS D’ENSENYANÇA REGLADA, ELS ESTUDIS DE LA QUAL NO PUGUEN REALITZAR-SE A ONDARA.

L’últim dia per presentar les instàncies serà el 14 de desembre de 2022.

Els estudiants que s’acullen a la dita convocatòria pública d’ajudes hauran de reunir diferents requisits: tenir almenys 16 anys complits i no superar els 30 anys d'edat; estar empadronat al municipi d’Ondara amb antiguitat mínima d’1 any; demostrar que s’ha realitzat íntegrament el curs 2021/2022; justificar que no hi ha en la localitat el corresponent centre educatiu per a cursar els estudis; trobar-se els membres de la unitat familiar o el sol·licitant al corrent dels pagaments o obligacions tributàries; i, finalment, el nivell de renda de la unitat familiar a l’últim any actualitzat no ha de superar, dividida entre el nombre de membres que la integren, l’import corresponent a l’IPREM anual (Indicador públic de renda d’efectes múltiples) per a 2021 que serà de 7.908,60 euros (14 pagues), llevat que expressament s’exclogueren les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

En cas de necessitar més informació o assessorament poden contactar també amb el departament de Joventut d’Ondara, per correu a joventut@ondara.org , o acudir a l’Espai Jove d’Ondara.

DESCÀRREGA BASES I INSTÀNCIA SOL·LICITUT.

20221109_Uns altres_BASES CONCESSIÓ AJUDES INDIVIDUALITZADES TRANSPORT PER CURS 2022-23-1.pdf
20221121_SOL.LICITUDS I MANTENIMENT DE TERCERS.pdf